сряда, 30 март 2022 г.

За пореден път с престижния щемпел eTwinning school

 

Отново удостоени с престижното отличие eTwinning училище:

еTwinning училищата са признати на европейско равнище като модели за подражание по отношение на eTwinning. Те са видими на европейско равнище, могат да показват Знака „eTwinning училище“ във всичките си рекламни и информационни материали. Това са училища - признати за лидери в сферата на: дигиталната практика, практиката за електронна безопасностиновативните и креативните подходи към педагoгиката и др. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар