сряда, 30 март 2022 г.

Първа награда за проект 'Scrathq Arduino ID in Technical education'

 

 #pgee #eTwinning #HRDC #Proudof

Отново повод за гордост! Национална награда - I-во място за качествено изпълнение на дейностите по проект 'Scrathq Arduino ID in Technical education'. Проектът вече е удостоен с Национален и Европейски знак за качество. Наградата бе обявена на Национална церемония, организирана от НЗО на еTwinning България към Центъра за развитие на човешките ресурси. Поздравления за добрата работа на момчетата, реализирали дейностите и на инж. Татяна Димитрова, която е ментор и на младия ни колега Васка Петрова.За пореден път с престижния щемпел eTwinning school

 

Отново удостоени с престижното отличие eTwinning училище:

еTwinning училищата са признати на европейско равнище като модели за подражание по отношение на eTwinning. Те са видими на европейско равнище, могат да показват Знака „eTwinning училище“ във всичките си рекламни и информационни материали. Това са училища - признати за лидери в сферата на: дигиталната практика, практиката за електронна безопасностиновативните и креативните подходи към педагoгиката и др. 

вторник, 23 март 2021 г.

Повод за гордост!

 
Професионална гимназия по електротехника и електроника  "Капитан Петко войвода", гр. Кърджали е отличена за втори пореден път с престижното европейско отличие "eTwinning school". Знакът се присъжда на училища, отдадени на споделеното лидерство   при реализиране на проекти на национално и европейско ниво. Тази година със знака "eTwinning school" са удостоени 25 училища и детски градини от България, като ПГЕЕ е единствената професионална гимназия. Училището работи по дейност eTwinning от 2009 година. Има реализирани над 40 проекта, като голяма част от тях са удостоени с национален и европейски знак за качество. На три от проектите са присъдени национални награди от центъра за развитие на човешките ресурси. Дейността е част от програма „Еразъм+“, подпомага международното сътрудничество и насърчава  работата в екип и в безопаснна електронна среда.

Поздравления за екипа на училището и за учениците, работещи активно по проектните задачи.

https://drive.google.com/file/d/1tJcbjMyPNl0aEGXphTAQItZ2VvBrQLel/view?usp=sharing

четвъртък, 11 февруари 2021 г.

Национална награда за ПГЕЕ

 


Международният еTwinning проект на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода “Let’s celebrate“ спечели ВТОРА награда в категория “Най-добър проект за възраст 16-19 години” за 2020 година! Проектът също така е отличен до момента с Национален и Европейски знак за качество. Той е реализиран в партньорство с училища от Белгия и Португалия. Поздравяваме учениците от 10б клас и инж. Татяна Димитрова за страхотната работа и големият успех! Те бяха основен мотор на проектните дейности. Благодарим на ЦРЧР - София за високото отличие и голямото признание!
Ето и линк към работното пространство на проекта:
 
 


 

 

събота, 19 януари 2019 г.

Престижни награди за проекти на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“

Два са наградените проекти на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ в Кърджали с Национални eTwinning награди, които се връчват за първи път от Центъра за развитие на човешките ресурси. Милена Караангова, координатор на дейност eTwinning за България, обяви, че 160 проекта са получили национален знак за качество, а на 79 от тях е присъден и Европейски знак за качество.
Ето и отличените проекти на кърджалийската ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“:
С Европейски знак за качество и с Национален знак за качество е награден проект „H.E.A.L.T.H  life“ с ръководител  инж. Антоанета Сендова;
Национален знак за качество 

получи проект „European dimension in vocational education” с ръководители инж. Антоанета Сендова и Юлия Ковачева.
Проект „H.E.A.L.T.H  life“ бе отличен с първа награда в категория „Международен проект“. Eкипът, реализирал проектните дейности в електронната платформа на еTwinning, се състои от 9 учители и 120 ученици от 5 европейски държави – България, Франция, Кипър, Гърция и Румъния. Проектът насърчава  младежите към здравословен  начин на живот и провокира много голям интерес.
Проект „European dimension in vocational education“ е разработен по програма „Еразъм+“ , сектор „Професионално образование и обучение“.
Изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Петьо Кънев поздрави представителите на наградените училища и подчерта същественото място на програма „Еразъм+“ и на дейност еTwinning на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта  и перспективите, които тя предоставя на образователните институции за реализиране на проектни дейности, насочени към деца от всички възрастови групи.

понеделник, 6 ноември 2017 г.

събота, 24 октомври 2015 г.

Международните практики на ученици от ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" продължават


              За поредна година ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" изпраща ученици на международен стаж в чужбина. През месец юли 2015 г. 10 ученици от 11 клас проведоха 3-семична производствена практика в град Волфсберг, Австрия, финансирана по програма „Еразъм+”. А точно след една година предстои нова такава за други 10 ученици от гимназията.
Проектите имат за цел осигуряване на по-добри възможности за професионално обучение на учениците и е насочен към допълнително надграждане на професионалната подготовка в областта на автомобилната техника, електроника и компютърна диагностика.
Приемащ партньор бе и ще бъде професионалното училище Fachberufsschule Wolfsberg, известно с високия стандарт на професионално образование. Училището е дългогодишен партньор на ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" и подпомага развитието и утвърждаването на новата специалност ”Автомобилна мехатроника”. Обучението в Fachberufsschule Wolfsberg се базира на принципа на дуалната система. Тази система предполага много тясна връзка между професионалното училище и бизнеса, което е предпоставка за високо качество. Партньорските предприятия на училището са включени в програмата на практиката във Волфсберг, Австрия на нашите ученици.
Участниците, включени в гупата, която се завърна от Австрия в края на юли, работиха на реални работни места със съвременна електронно-измервателна апаратура, техника за контрол и управление,  оборудване за компютърна диагностика на автомобили. Запознаха се на практика с пневматично и хидравлично управление на автомобили, компютърна диагностика,  системи за цифрово-програмно управление. Партньорите ни им представиха и техниката за обработка на данни EDV-Technik. Учениците имаха възможност да се обучават с уреди за диагностика на Bosch и Gutmann и с осцилоскопи на FLUKE - най-новото ниво на професионална техника, използвана както в  Европа, така и при азиатските автомобилни марки.
Практиката в Австрия осигури възможности за личностни професионален напредък на участниците. Учениците се обучаваха в модерни фирми и се запознаха с европейските стандарти на качество. Свободното си време те се запознаха и с културата, бита, традициите на приемащата страна.
Отлична e оценка на приемащата организация  Fachberufsschule Wolfsberg за поведението и работата на нашите ученици. На всеки ползвател бяха издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.
Подобна е и програмата за предстоящата практика следващото лято.
ПГЕЕ“ Капитан Петко войвода“ стартира реализацията на новия одобрен проект за международна практика на своите ученици по програма „Еразъм+“. Проектът е класиран на четвърто място от 69 проекта,  одобрени за финансиране от цялата страна.
Нова група от 10 ученици ще проведе триседмично практическо обучение. Практиката, която  ще се реализира отново съвместно с Fachberufsschule Wolfsberg, Австрия, ще бъде трета по ред.
Участниците ще преминат предварителна подготовка, която е и основна при определянето на крайните ползватели.
Ползите от тези стажове са безспорни. Резултатите, които постигат учениците, са стимул за по-малките от тях да се участват и повишава мотивацията за учене и за повишаване на знанията и уменията.