вторник, 23 март 2021 г.

Повод за гордост!

 
Професионална гимназия по електротехника и електроника  "Капитан Петко войвода", гр. Кърджали е отличена за втори пореден път с престижното европейско отличие "eTwinning school". Знакът се присъжда на училища, отдадени на споделеното лидерство   при реализиране на проекти на национално и европейско ниво. Тази година със знака "eTwinning school" са удостоени 25 училища и детски градини от България, като ПГЕЕ е единствената професионална гимназия. Училището работи по дейност eTwinning от 2009 година. Има реализирани над 40 проекта, като голяма част от тях са удостоени с национален и европейски знак за качество. На три от проектите са присъдени национални награди от центъра за развитие на човешките ресурси. Дейността е част от програма „Еразъм+“, подпомага международното сътрудничество и насърчава  работата в екип и в безопаснна електронна среда.

Поздравления за екипа на училището и за учениците, работещи активно по проектните задачи.

https://drive.google.com/file/d/1tJcbjMyPNl0aEGXphTAQItZ2VvBrQLel/view?usp=sharing

четвъртък, 11 февруари 2021 г.

Национална награда за ПГЕЕ

 


Международният еTwinning проект на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода “Let’s celebrate“ спечели ВТОРА награда в категория “Най-добър проект за възраст 16-19 години” за 2020 година! Проектът също така е отличен до момента с Национален и Европейски знак за качество. Той е реализиран в партньорство с училища от Белгия и Португалия. Поздравяваме учениците от 10б клас и инж. Татяна Димитрова за страхотната работа и големият успех! Те бяха основен мотор на проектните дейности. Благодарим на ЦРЧР - София за високото отличие и голямото признание!
Ето и линк към работното пространство на проекта:
 
 


 

 

събота, 19 януари 2019 г.

Престижни награди за проекти на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“

Два са наградените проекти на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ в Кърджали с Национални eTwinning награди, които се връчват за първи път от Центъра за развитие на човешките ресурси. Милена Караангова, координатор на дейност eTwinning за България, обяви, че 160 проекта са получили национален знак за качество, а на 79 от тях е присъден и Европейски знак за качество.
Ето и отличените проекти на кърджалийската ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“:
С Европейски знак за качество и с Национален знак за качество е награден проект „H.E.A.L.T.H  life“ с ръководител  инж. Антоанета Сендова;
Национален знак за качество 

получи проект „European dimension in vocational education” с ръководители инж. Антоанета Сендова и Юлия Ковачева.
Проект „H.E.A.L.T.H  life“ бе отличен с първа награда в категория „Международен проект“. Eкипът, реализирал проектните дейности в електронната платформа на еTwinning, се състои от 9 учители и 120 ученици от 5 европейски държави – България, Франция, Кипър, Гърция и Румъния. Проектът насърчава  младежите към здравословен  начин на живот и провокира много голям интерес.
Проект „European dimension in vocational education“ е разработен по програма „Еразъм+“ , сектор „Професионално образование и обучение“.
Изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Петьо Кънев поздрави представителите на наградените училища и подчерта същественото място на програма „Еразъм+“ и на дейност еTwinning на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта  и перспективите, които тя предоставя на образователните институции за реализиране на проектни дейности, насочени към деца от всички възрастови групи.

понеделник, 6 ноември 2017 г.

събота, 24 октомври 2015 г.

Международните практики на ученици от ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" продължават


              За поредна година ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" изпраща ученици на международен стаж в чужбина. През месец юли 2015 г. 10 ученици от 11 клас проведоха 3-семична производствена практика в град Волфсберг, Австрия, финансирана по програма „Еразъм+”. А точно след една година предстои нова такава за други 10 ученици от гимназията.
Проектите имат за цел осигуряване на по-добри възможности за професионално обучение на учениците и е насочен към допълнително надграждане на професионалната подготовка в областта на автомобилната техника, електроника и компютърна диагностика.
Приемащ партньор бе и ще бъде професионалното училище Fachberufsschule Wolfsberg, известно с високия стандарт на професионално образование. Училището е дългогодишен партньор на ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" и подпомага развитието и утвърждаването на новата специалност ”Автомобилна мехатроника”. Обучението в Fachberufsschule Wolfsberg се базира на принципа на дуалната система. Тази система предполага много тясна връзка между професионалното училище и бизнеса, което е предпоставка за високо качество. Партньорските предприятия на училището са включени в програмата на практиката във Волфсберг, Австрия на нашите ученици.
Участниците, включени в гупата, която се завърна от Австрия в края на юли, работиха на реални работни места със съвременна електронно-измервателна апаратура, техника за контрол и управление,  оборудване за компютърна диагностика на автомобили. Запознаха се на практика с пневматично и хидравлично управление на автомобили, компютърна диагностика,  системи за цифрово-програмно управление. Партньорите ни им представиха и техниката за обработка на данни EDV-Technik. Учениците имаха възможност да се обучават с уреди за диагностика на Bosch и Gutmann и с осцилоскопи на FLUKE - най-новото ниво на професионална техника, използвана както в  Европа, така и при азиатските автомобилни марки.
Практиката в Австрия осигури възможности за личностни професионален напредък на участниците. Учениците се обучаваха в модерни фирми и се запознаха с европейските стандарти на качество. Свободното си време те се запознаха и с културата, бита, традициите на приемащата страна.
Отлична e оценка на приемащата организация  Fachberufsschule Wolfsberg за поведението и работата на нашите ученици. На всеки ползвател бяха издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.
Подобна е и програмата за предстоящата практика следващото лято.
ПГЕЕ“ Капитан Петко войвода“ стартира реализацията на новия одобрен проект за международна практика на своите ученици по програма „Еразъм+“. Проектът е класиран на четвърто място от 69 проекта,  одобрени за финансиране от цялата страна.
Нова група от 10 ученици ще проведе триседмично практическо обучение. Практиката, която  ще се реализира отново съвместно с Fachberufsschule Wolfsberg, Австрия, ще бъде трета по ред.
Участниците ще преминат предварителна подготовка, която е и основна при определянето на крайните ползватели.
Ползите от тези стажове са безспорни. Резултатите, които постигат учениците, са стимул за по-малките от тях да се участват и повишава мотивацията за учене и за повишаване на знанията и уменията.  

четвъртък, 18 юни 2015 г.

ПРОЕКТЪТ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА В АВСТРИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2016 - НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО ОТ 69 ОДОБРЕНИ В СТРАНАТА

ПГЕЕ“ Капитан Петко войвода“ отново с одобрен проект за международна практика на своите ученици по програма „Еразъм+“. Проектът е класиран на четвърто място от 69 проекта,  одобрени за финансиране от цялата страна. Практиката, която  ще се реализира съвместно с Fachberufsschule Wolfsberg, Австрия през месец юли 2016 г., ще бъде трета по ред. След три седмици - на 4 юли, заминава втората група ученици, които ще проведат 3-седмична производствена практика. Момчетата ще работят в модерни предприятия за компютърна диагностика и управление на автомобила. Програмата на стажа надгражда професионалното обучение на учениците в областта на компютърната диагностика и системите за контрол и управление на автомобила . На всеки стажант ще бъде издаден сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилноста от организацията-домакин Fachberufsschule Wolfsberg, които ще допълнят професионалното портфолио на учениците.


Високата оценка, с която е отличен новият проект на Електрониката, се дължи на дългогодишното сътрудничество на двете партньорски училища и съвместната им работа в Ecomedia Europe Ref.№ 225916-CP-1-2005-1-AT-COMENIUS-C3, в която ПГЕЕ е обявен за национален партньор. През миналата 2014 година директорите на професионалните гимназии от Кърджали и  Волфсберг сключиха споразумение за сътрудничество в областта на обучението по  автомобилната техника. В него австрийското училище декларира готовността си да подпомага оборудването на работилниците и лабораториите по автомобилна мехатроника,  да осъществява обмен на преподаватели и да подкрепя установяването на бизнес контакти с традиционни партньори на австрийското училище  – водещи автомобилни компании в Австрия като Опел, Магна, КТМ, Мале.


Създаването на модерни лаборатории е предизвикателство за ПГЕЕ в условията на криза.
Бе доставена специализирана техника за оборудване на учебен автосервиз във връзка с обучението по новата специалност, която включва:
· диагностичен стенд за двигатели с вътрешно горене;
·софтуер за откриване и отстраняване на неизправности в електросистемите на автомобила;
·компютърен хардуер и софтуер за промяна и следене на всички електромеханични системи и повишаване мощността на автомобилите;
·пълно инструментално оборудване.
Техниката е доставена и закупена по проект и е единствената по рода си в областта. Очаква се доставката и монтажа на оборудване, дарено от Австрия. 


От 2007г. до сега са реализирани 15 проекта на ПГЕЕ по програма „Учене през целия живот“. 120 ученици от Електрониката са провели триседмични стажове в Испания, Германия, Португалия и Австрия по програма „Леонардо Да Винчи“. Участие са взели и 20 преподаватели. Представителите на Електрониката са горди и с партньорствата с европейски училища по програма „Коменски” – ученици от професионалната гимназия пътуваха до Турция, Германия, Полша, Италия, Литва, Латвия, Естония, Австрия, за да се запознаят с културата, обичаите и начина на живот в други европейски държави . Преди една седмица група ученици се завърнаха от гр. Векшьо, Швеция от поредна среща със своите приятели от Европа.

Поредният одобрен за финансиране проект на ПГЕЕ, потвърждава  целенасочената работа на колектива на училището за намиране на по-добри възможности за обучение и професионална подготовка на своите възпитаници. Училището работи активно по всички европейски програми за образование и обучение.  
Големият успех бе отразен в местните електронни медии.
Емисия новини 17.06.2015

Емисия новини 17.06.2015

Posted by Телевизия Източни Родопи on Thursday, June 18, 2015

Ученици от Електрониката се завърнаха от Швеция


На 8 юни група ученици и учители от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ се завърнаха от Швеция, където се проведе заключителната международна среща между партньорските училища, работещи по проект „Miteinander statt nebeneinander“, по програма „Коменски“.
Партньори на ПГЕЕ са училища от Полша, Италия, Германия, Турция и Швеция. Проектът е насочен към гражданското възпитание на учениците и развиването и повишаването на интеркултурните им компетенции и толерантността им.
Целта на проекта е да се насърчат учениците да работят активно в полза на местната общност и за инициативи на международно ниво.Преодолявайки културните и социални различия и различните стилове на общуване, учениците работиха върху международното ученическо  списание  „Заедно". Първата част на списанието беше изготвена през лятото на миналата година, а втората - ще бъде готова до края на месец юни тази година. В него са публикувани статии, мнения, изследвания, коментари и дискусии по най-наболелите проблеми на европейците.
 По време на работата си по темите на проекта участниците се запознаха с дейността на агенции, организации и институции в страните-партньори, които имат за цел предотвратяването на социалните различия, дискриминацията и социалното изключване. Имаха възможност да изразят своята гражданска позиция.
Реализацията на проекта протече на два етапа:
Първият е провеждането в  сътрудничество с чуждестранни партньори на подкрепящи благотворителни дейности, за бедни, инвалиди или имигранти. През втората година беше доказано, като бяха използвани примери за добри практики, че икономическото, политическото, културното и социалното сътрудничество между страните от Европа, въпреки различията между европейските култури и местните общности, може да бъде толкова ефективен и успешен, колкото международните  училищни партньорства. Работейки в международна група учениците придобиха  умения, коитo заедно с техните социални и граждански компетентности, им  помагат и ще им помагат да бъдат активни граждани на Европа.
По време на срещата в гр. Векшьо, Швеция беше направена цялостна оценка на резултатите от двугодишната съвместна работа. Бяха разгледани трудностите и ефекта от дейностите върху учениците, учителите, местната общност във всеки един от регионите, чиито представители са училищата партньори.
По време на срещата беше оценена и дейността в платформата еTwinning и група във Facebook, където участниците могат по всяко време да следят работата на партньорите и да представят своята. 
Участниците от всички партньорски държави представиха на кратко страната, града и училището си, както и работата си по проекта и  резултатите от нея.
На традиционния международен бюфет всяко училище представи типични за страната си ястия и специалитети.
Темата на срещата в Швеция беше "Активен гражданин на Европа". Във фоайето на училището домакин беше организирана изложба, на която всяко училище представи своята международна дейност.
В работата по темата учениците работиха на групи. Бяха създадени 4 работни групи, в които участваха ученици от всички държави. Темата беше свързана с Европейския съюз и предимствата и недостатъците на членството в него. В последния ден от срещата групите представиха работата си пред останалите техни връстници.

Учениците имаха възможност да се запознаят с историята и културата на града, региона и страната. Те посетиха забележителности в региона и се докоснаха до част от историята и културата на своите домакини. Бяха настанени в приемни семейства, което им даде по-добра възможност да се запознаят с начина на живот, бита и навиците на шведите.