събота, 24 октомври 2015 г.

Международните практики на ученици от ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" продължават


              За поредна година ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" изпраща ученици на международен стаж в чужбина. През месец юли 2015 г. 10 ученици от 11 клас проведоха 3-семична производствена практика в град Волфсберг, Австрия, финансирана по програма „Еразъм+”. А точно след една година предстои нова такава за други 10 ученици от гимназията.
Проектите имат за цел осигуряване на по-добри възможности за професионално обучение на учениците и е насочен към допълнително надграждане на професионалната подготовка в областта на автомобилната техника, електроника и компютърна диагностика.
Приемащ партньор бе и ще бъде професионалното училище Fachberufsschule Wolfsberg, известно с високия стандарт на професионално образование. Училището е дългогодишен партньор на ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" и подпомага развитието и утвърждаването на новата специалност ”Автомобилна мехатроника”. Обучението в Fachberufsschule Wolfsberg се базира на принципа на дуалната система. Тази система предполага много тясна връзка между професионалното училище и бизнеса, което е предпоставка за високо качество. Партньорските предприятия на училището са включени в програмата на практиката във Волфсберг, Австрия на нашите ученици.
Участниците, включени в гупата, която се завърна от Австрия в края на юли, работиха на реални работни места със съвременна електронно-измервателна апаратура, техника за контрол и управление,  оборудване за компютърна диагностика на автомобили. Запознаха се на практика с пневматично и хидравлично управление на автомобили, компютърна диагностика,  системи за цифрово-програмно управление. Партньорите ни им представиха и техниката за обработка на данни EDV-Technik. Учениците имаха възможност да се обучават с уреди за диагностика на Bosch и Gutmann и с осцилоскопи на FLUKE - най-новото ниво на професионална техника, използвана както в  Европа, така и при азиатските автомобилни марки.
Практиката в Австрия осигури възможности за личностни професионален напредък на участниците. Учениците се обучаваха в модерни фирми и се запознаха с европейските стандарти на качество. Свободното си време те се запознаха и с културата, бита, традициите на приемащата страна.
Отлична e оценка на приемащата организация  Fachberufsschule Wolfsberg за поведението и работата на нашите ученици. На всеки ползвател бяха издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.
Подобна е и програмата за предстоящата практика следващото лято.
ПГЕЕ“ Капитан Петко войвода“ стартира реализацията на новия одобрен проект за международна практика на своите ученици по програма „Еразъм+“. Проектът е класиран на четвърто място от 69 проекта,  одобрени за финансиране от цялата страна.
Нова група от 10 ученици ще проведе триседмично практическо обучение. Практиката, която  ще се реализира отново съвместно с Fachberufsschule Wolfsberg, Австрия, ще бъде трета по ред.
Участниците ще преминат предварителна подготовка, която е и основна при определянето на крайните ползватели.
Ползите от тези стажове са безспорни. Резултатите, които постигат учениците, са стимул за по-малките от тях да се участват и повишава мотивацията за учене и за повишаване на знанията и уменията.