понеделник, 3 май 2010 г.

25-годишен юбилей

Празникът на ПГЕЕ бе отбелязан с тържествен концерт в Дома на културата на 28 април. Уважиха ни с присъствието си Областният управител на Област Кърджали, Началникът на РИО на МОМН, представител на Стопанската камара, директори на училища от Кърджали и района, бивши учители от ПГЕЕ, ученици и родители. С песни, танци , празнична торта и фойерверки отбелязахме 25-годишния юбилей.Получихме много поздравителни адреси от нашите международни партньори и приятели. Благодарим от сърце на партньорите, че станаха част от нашия празник с милите думи, които ни изпратиха. Те бяха поставени на видно място, за да могат всички гости да прочетат за нашето ползотворно сътрудничество. Надяваме се , че то ще продължи и в бъдеще.

Асоциация приятели на Европа, Испания, партньор по програма Леонардо да Винчи


Професионално училище „Райхпрезидент Фридрих Еберт шуле” , партньор по програма Леонардо да Винчи
„Опера социалис”, Германия, партньор по програма Леонардо да Винчи
Професионално училище в Огре, Латвия, партньор по програма Леонардо да Винчи и съпътстваща дейност eTwinning
Лицей „Луис Арман” – Франция, партньор по съпътстваща дейност eTwinning

Благодарим още веднъж на всички, които празнуваха с нас!

25 години ПГЕЕ

За човешкия живот 25 год са годините, в които се навлиза в зрелостта, но за едно училище те са повече от достатъчно. Години на упорит труд, на съзидание и на отвоюване на достойно място като училище, възпитаващо млади хора, способни да заемат мястото си в обществото. Празникът бе повод за равносметка. Обръщайки поглед назад, нашият екип реши да добави проектите , по които се е работило в ПГЕЕ преди 2008 год. Това са първите крачки в работата по проекти, първи, но сигурни, защото те донесоха така необходимия ни опит в утвърждаването ни като училище , реализирало най-много проекти в община Кърджали през последните години.
„Оптимална квалификация- оптимална заетост”

Проект по програма ФАР с партньори: Електроразпределение ЕАД, клон Кърджали, НППА-АД, „Пневматика-Серта”, гр. Кърджали, януари-ноември 2003 г.

При осъществяването на проекта са обучени 48 безработни за придобиване на професионална квалификация по 9 специалности.

„Обновяване на институциите за професионално обучение”

По програма ФАР от 2003 г.

При реализацията на проекта са извършени строително- ремонтни дейности на учебния корпус на стойност 200 хиляди лева

„Усъвършенстване на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

По програма ФАР от 2004 -2007г.

Доставка на оборудване на компютърните зали, учебните работилници и лаборатории на стойност 400 хиляди лв.

„Оптимално професионално обучение за промишлеността, валидно за Европа-IVOLVE” Европейска комисия

ПГЕЕ е партньор по този проект ,реализиран в периода ноември 2005-септември 2007.

Проектът е създаден, за да възстанови и подобри педагогическите методи. В реализирането му се проведе наблюдение на начина и методите на преподаване в страните, чиито представители са партньорите.ПГЕЕ бе посетена от преподаватели от Испания, Великобритания, Дания и Швеция.

Програма „Модернизиране на материалната база в училището” на МОМН

Модул ”Спорт в училище”

В проекта бе предвидено извършване на основен ремонта на физкултурния салон на училището, подмяна на вратите, прозорците и възстановяване на съоръженията в него.

Държавна агенция за младежта и спорта

„Училището – желана територия и извор на самочувствие на младежите от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода””- 2007 година

ПГЕE е водеща организация по този проект с партньор Община Кърджали. При реализацията му се извърши озеленяване на района на училището, подмениха се осветителните тела и се ремонтира тротоара пред училището. Монтираха се пейки с навеси в училищния двор. Дейностите се реализираха от Младежкото сдружение”Ние” с помощта на партньора- Община Кърджали. Проектът се осъществи на основата на доброволния принцип на участие.