понеделник, 21 декември 2009 г.

Валоризационна конференция на програма „Учене през целия живот”

10 ГОДИНИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


По случай 10 години от създаването на Център за развитие на човешките ресурси на 18 декември 2009г. в хотел Шератон, София, се проведе Първата валоризационна конференция на Европейската програма „Учене през целия живот”. Представени бяха секторните програми, по които се работи: Коменски за училищно образование, Еразъм за висше образование, Леонардо да Винчи за професионално образование и обучение и Грюндвиг – образование на възрастни. На конференцията бяха поканени преподаватели и директори на училища с наградени проекти. От наша страна присъстваха инж. П. Кушлев , директор на ПГЕЕ, и инж. А. Сендова, ръководител на един от отличените проекти.
По време на конференцията бяха отличени приключили качествени проекти по Европейска секторна програма „Леонардо да Винчи”, подпомагаща професионалното образование и обучение в България. Бяха представени отличилите се проекти и по Европейската секторна програма „Коменски” и българските посланици в Европейската общност на преподаватели eTwinning. Те са осем на брой: Росица Димова, РИО - София град, Христина Баева, РИО - град Шумен, Елена Лазарова от Национален институт за обучение на директорите, град Банкя, Антоанета Сендова от ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода”, град Кърджали, Горица Лазарова от СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, град Разлог, Евгения Цветанова от ЦДГ 25 „Братя Грим”, град Шумен, Светлана Върбанова от ФСГ „Васил Левски”, град Добрич, Теодора Вълова, Гимназия с преподаване на чужди езици , Плевен.
В рамките на събитието ученици, учители и студенти представиха своите умения и таланти, придобити и развити благодарение на участието им в европейски образователни програми.
Благодарение на дейността на българските eTwinning посланици все повече училища в страната се насочват към използване на системата не само като платформа за общуване, но и като основа за стартиране на проекти, финансирани по Програма „Учене през целия живот”.
Нашата професионална гимназия бе отличена за проект «ИКТ в електрочертането...» с ръководител инж. Антоанета Сендова. Отличието бе връчено от зам.министъра на образованието г-жа Ломева и директора на ЦРЧР г-жа Гъбова.


УЧЕНИЦИ ОТ ЕЛЕКТРОНИКАТА ЩЕ РАБОТЯТ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

По проект „Сътрудничество в обучението” 60 ученици от 11 и 12 клас на ПГЕЕ ще имат възможност да работят в петте най - големи предприятия от област Кърджали - „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД, „ФОРМОПЛАСТ” АД, “ПНЕВМАТИКА-СЕРТА”АД, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД, „ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС ” АД, партньори на професионалната гимназия.
За работа си по проекта учениците ще получат възнаграждение от 480 лв. и сертификати за проведеното обучение.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност 57 928,58 лв. Целта на проекта е постигане на по-високи нива на качество и иновации в професионалното образование, обучение за конкурентноспособност на европейския пазар и създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса. Занятията ще се водят паралелно във всички предприятия. Практическото обучение за всеки един ученик във фирмите ще продължи 30 работни дни.

понеделник, 14 декември 2009 г.

ПГЕЕ С УЧАСТИЕ В ПРЕСТИЖЕН ФОРУМ


На 8-10 декември в Бургас се проведоха Дни на програма „Коменски” в България, организирани от Центъра за развитие на човешките ресурси. Специална покана за участие получи нашата гимназия. За да представят успешната ни практика по тази програма за морския град заминаха г-н Петко Кушлев, директор на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, и г-жа Маргарита Стамова, пом-директор и координатор по проекта. В своята презентация на тема: Дейност „Асистентски стаж”, г-н Кушлев разказа за асистент-учителя Анита Лаубе от Германия, която в течение на една учебна година преподаваше немски език в ПГЕЕ.
В престижния форум взеха участие директори на учебни заведения от София, Стара Загора, Благоевград, Бургас, Добрич, Велико Търново,Варна, Враца, които обмениха полезен опит и идеи за бъдещо сътрудничество.