понеделник, 3 март 2014 г.

Ученици от ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" ще овладяват компютърната диагностика на автомобили по време на международна практика в АвстрияЗа поредна година ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" изпраща ученици на международен стаж по програма „Леонардо да Винчи”. Проектът има за цел осигуряване на по-добри възможности за професионално обучение на учениците и е насочен към допълнително надграждане на професионалната подготовка в областта на автомобилната електроника и компютърна диагностика. С развитието на компютърните технологии и електрониката в управлението на автомобилите е налице остра нужда от квалифицирани технически кадри, познаващи моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили; специалисти, които да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими и да умеят да поддържат основните мехатронни компоненти.
През масец юли 2014 г. 20 ученици от 11 клас ще проведат 3-семична производствена практика в град Волфсберг, Австрия. Приемащ партньор е професионалното училище Fachberufsschule Wolfsberg, известно с високия стандарт на професионално образование. Обучението в училището се базира на принципа на дуалната система. Тази система предполага много тясна връзка между професионалното училище и бизнеса, което е предпоставка за високо качество. Партньорските предприятия на училището са включени в програмата на предстоящата практика във Волфсберг, Австрия. На разположение на обучаемите са модерни работилници, лаборатории и кабинети по пневматично и хидравлично управление на автомобили, учебно-тренировъчни стендове за компютърна диагностика  на автомобили,  системи за цифрово-програмно управление, металообработка и монтаж. Лабораториите са снабдени със съвременна електронно-измервателна апаратура, техника за контрол и управление,  оборудване за компютърна диагностика на автомобили. Обучението е електронно, като се използва техника за обработка на данни EDV-Technik. Учениците имат възможност да се обучават с уреди за диагностика на Bosch и Gutmann и с осцилоскопи на FLUKE - най-новото ниво на професионална техника, използвана както в  Европа, така и при азиатските автомобилни марки.

Практиката в Австрия осигурява възможности за личностени професионален напредък на участниците. Учениците ще се обучават в модерни фирми и ще се запознаят с европейските стандарти на качество. Ще се запознаят с културата, бита, традициите на приемащата страна. На всеки ползвател ще бъдат издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.