понеделник, 12 април 2010 г.

Професионален семинар на eTwinning посланици за България

На 7, 8 и 9.04.2010 г. в Троян се проведе поредния Професионален семинар на eTwinning посланици за България, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси. В семинара взе участие инж. Антоанета Сендова, един от осемте eTwinning посланици за България. Въпросите, разисквани на семинара, се отнасяха до образователната среда, която осигурява виртуалното eTwinning пространство. Обсъди се планираното ръководството на онлайн проектите. Постави се акцент върху развитието на нов вид виртуална комуникация и преподаването на интегрирано учебно съдържание. Друг център на дискусията беше работата по eTwinning проектите като средство и начин за повишаване на мотивацията при изучаване на чужди езици. Обсъдиха се ежедневните трудности, които българските посланици срещат като мултипликатори и модератори. Посланиците разговаряха за възможностите за преодоляване на пречките. Отново бе обърнато специално внимание на съдържанието, целитe и възможностите за квалификация на учителите чрез програмата на Европейската комисия "Учебни визити". Представиха се някои възможности на новия TwinSpace.(Работното пространство на Европейския портал за електронно партньорство между училищата).
На срещата присъства г-н Стоян Кюлев от Центъра за развитие на човешките ресурси, вр. и.д Началник отдел "Съпътстващи дейности", Национален координатор на програмата eTwinning.