вторник, 21 декември 2010 г.

ПГЕЕ “Капитан Петко войвода” със сертификат за качество по програма Леонардо да Винчи


 Професионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” получи сертификат за качество за реализацията на проект “Партньорство в обучението” от 2008 година. Сертификатът  беше връчен от г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, на конференция на тема: „Образованието за възрастни в България – приносът на Програма „Учене през целия живот”. Събитието се проведе на 10.12.2010 г. и бе организирано от Център за развитие на човешките ресурси във връзка с честването на 10 години от създаването на секторна програма "Грюндвиг". В словото си   г-жа Евтимова очерта основните приоритети в областта на образованието за възрастни. На конференцията присъства г-жа Хелене Бари, представител на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура – Брюксел, която представи развитието на политиката в образованието на възрастни в контекста на стратегията Европа 2020, както и централизираните дейности по секторна програма „Грюндвиг”.
     В рамките на събитието бяха изнесени резултатите от национално статистическо проучване по темата "Образование на възрастни в България" от г-н Стоян Баев, представител на Националния статистически институт и консултант на Рефернет мрежата в България.
     Конференцията включваше и официална церемония по връчване на сертификати за качество на приключили проекти по европейските секторни програми "Грюндвиг" и "Леонардо да Винчи" и награждаване на училища и детски градини, победители в конкурса за най-добра интернет страница: „Моето училище в интернет – прозорец към Европа”. Припомняме, че нашият интернет сайт е сред първите 10, отличени в този конкурс.
    Награденият проект на ПГЕЕ е за обмен на специалисти в професионалното обучение. В него участваха 10 учители от ПГЕЕ, които от 27.03.2009 г. до 02.04.2009г. бяха  в гр.Фритцлар, Германия. Приемаща организация бе „Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule” Fritzlar.    Проектът се разви до тесни и постоянни контакти на партньорските организации, които продължават да работят съвместно.

Дни на програма"Коменски" 2010


В периода 06-08 декември се проведоха традиционните Дни на програма "Коменски" и  eTwinning в България. Семинарът  се проведе в София и б нашите приятели от ПТГ "Д-р Н. Василиади", Габрово е своеобразен форум за обсъждане на най-актуалните проблеми и съответно най-добрите решения за тези проблеми в сферата на образованието.
По време на мероприятието асистентите по програма „Коменски” (4 –ма в България, в това число и Маркус Улбрихт , нашият колега) имаха възможност да обменят информация относно техните стажове в приемащите институции. Представиха се и  проекти Партньорства по програма„Коменски”2009г., отличени за цялостно качествено изпълнение. Сред тях е Европейска ЦПУ-мрежа и проектът на нашите приятели от ПТГ "Д-р Н. Василиади", Габрово - „Влак за Европа”. 

четвъртък, 2 декември 2010 г.

МАРКУС УЛБРИХТ – НОВИЯТ АСИСТЕНТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” - ПРИЕМ НА АСИСТЕНТ
селекция 2009

В края на септември 2010 в ПГЕЕ пристигна г-н Маркус Улбрихт, асистент по немски език. Неговото пребиваване в Кърджали е по секторна програма Коменски за прием на асистент. Идеята на проекта е да се мотивират учениците да изучават немски език и да подобрят езиковата си подготовка.
Г-н Улбрихт ще участва и в извънкласните занимания на младежите от професионалната ни гимназия.
В общуването си с асистента учителите от ПГЕЕ научават много за немската образователна система и обменят идеи за различни методи на преподаване и иновационни техники.
     За себе си Маркус разказва, че е от красивия град Йена, голям университетски град в област Тюрингия, Германия.Учи история и латински език в Лайпциг и се подготвя за учител. Работата му в България по програма Kоменски е добра възможност да се запознае с една различна от немската система за подготовка на преподаватели и да практикува професията.