събота, 27 февруари 2010 г.

ПОСЛАНИКЪТ НА САЩ ВПЕЧАТЛЕН ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОНИКАТАВ рамките на визитата си в Кърджали на 26 февруари посланикът на САЩ Негово превъзходителство Джеймс Уорлик посети ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода”. Дългоочакваният гост пристигна по обяд в кърджалийското училище и беше посрещнат по стара традиция с хляб и сол. Срещата беше организирана съвместно с Корпуса на мира, тъй като в ПГЕЕ вече трета година работи като учител по английски език доброволецът Джефри Уорнър. Във фоайето на училището учениците и учителите от  кърджалийската професионална гимназия посрещнаха видния си гост. За добре дошъл директорът на ПГЕЕ приветства Негово превъзходителство и представи училището, което ръководи . В словото си акцентира на 25-годишната история на професионалната гимназия и на модерните специалности, по които се обучават учениците. ”Ние сме училището с най- много международни проекти и се стремим освен знания, да подготвим нашите ученици за един свят без граници.”- с гордост отбеляза г-н Кушлев, директор на ПГЕЕ.
      „За първи път съм извън София и реших да посетя Кърджали, а вашето училище е първото българско училище, което ще видя. Очаквам да говоря с колкото се може повече ученици и учители” – каза в отговора си на приветствието г-н Посланикът. Той с удоволствие изгледа видеоклипа, показващ работата на американския доброволец в ПГЕЕ, и с нетърпение се отправи към учебния кабинет, в който се проведе открит урок с учениците от 10б клас от специалност „Компютърна техника и технологии” със засилено изучаване на английски език. Момчетата и техният учител Джеф Уорнер бяха подготвили две презентации за училището и родния град, които представиха пред важния си гост на английски език. Непринуденият разговор с учениците на посланик Уорлик продължи повече от час.Той се интересуваше от всичко, което вълнува момчетата на тяхната възраст: как прекарват свободното си време, харесват ли училището си, какви оценки получават, какви искат да станат. Похвали ги за избора да учат в това училище, защото компютърните технологии са съвременна и най-бързо развиваща се област в техниката, а владеенето на английски език ще им помогне да се реализират не само в България. Бъдещите компютърни специалисти отговаряха без притеснение и споделиха с посланика дори каква музика харесват и кои са любимите им компютърни игри, с което си спечелиха специална похвала от г-н Уорлик за доброто владеене на езика. Той бе особено впечатлен от диалога си с ученика от 10б Георги Христов.
      На излизане от кабинета Посланикът го очакваше изненада. Друга група ученици бяха приготвили количките, задвижвани от слънчева енергия, и изработени от тях, за които е станало въпрос в едната презентация. Негово Превъзходителство прояви огромен интерес и дори удиви всички присъстващи като седна в една от колите и я подкара по училищния коридор.
      Срещата продължи в учителската стая, където Посланикът продължи непринудения разговор с учителите от ПГЕЕ. Директорът г-н Кушлев представи Началника на РИО на МОМН г-жа Емилия Владева, която сподели удоволствието си да бъде част от колегите в този важен за тях момент.
      В краткото си обръщение към учителите г-н Посланикът обясни, че е избрал нашия град заради мултиетническата среда, в която живеем. Той благодари за възможността да поговори с учениците, благодари на всички учители за тяхната ангажираност и сподели, че съзнава колко трудна, но и колко важна задача е да си учител. Впечатлен е от работата на професионалистите от ПГЕЕ с децата в училището .