събота, 9 април 2011 г.

УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЕЛЕКТРОНИКАТА ОТНОВО С УСПЕШЕН ПРОЕКТЗа втори път десет учители от ПГЕЕ посетиха в немския   град Фритцлар професионално училище Reichspräsident-Friedrich-Ebert.Там ги очакваха с нетърпение като стари приятели и партньори. Визитата бе по проект „Професионалното обучение и възобновяемите източници на енергия – обмен на идеи и опит”. Домакините бяха предвидили разнообразна програма, включваща представяне на професионалното образование в Германия и България; посещение и обсъждане на учебни занятия по професионално обучение в училището във Фритцлар; запознаха се със  съдържанието на учебните планове и програми в Германия, област Хесен, по темата «Възобновяеми енергийни източници».  Българските учители имаха възможност да посетят вятърен парк и соларен парк, ВЕЦ (ЕON Едерзее) и  центъра за професионално обучение във ВЕЦ, производствения сектор за практическо обучение. С интерес разгледаха местното промишлено предприятие «Инвертор» в гр.Касел. Впечатлени от  центъра за професионално обучение в завода и  на производствения сектор за практическо обучение, те участваха в оценката на ученически проекти в областта на възобновяемите източници на енергия.
  В резултат на съвместната работа с колегите от Германия, нашите специалисти усвоиха нови умения и компетенции в използването на европейския опит и иновации в професионалното обучение. За тях бе особено полезно да се запознаят с немския опит в професионалното обучение и възобновяемите източници на енергия.
Училище Reichspräsident-Friedrich-Ebert е професионално училище, в което се обучават ученици по следните специалности: електротехника, металургия, строителство, дървообработване, икономика и администрация, хранене и домакинство, агротехника, машиностроене, вътрешен дизайн, обработване на информация, информационни технологии.В Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule са осъществени проекти по програма “Коменски” във Финландия, Кипър и Чехия. Осъществени са  партньорски отношения под формата на размяна на ученици с Lakeshore College, Кливланд, Уисконсин, САЩ. С Професионална гимназия «Капитан Петко войвода» са партньори за втори път.
Първият проект на тема “Партньорство в обучението” от 2008 година, бе удостоен със сертификат за качесто от Центъра за развитие на човешките ресурси.