вторник, 28 май 2013 г.

В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” приключва работата по проект „Wir lernen gesund zu leben!“ по секторна програма „Коменски“


          От 17 до 22 май 2013 г. в Турция се проведе последната среща между партньорските училища. В нея участваха Зеки Билял от 9б клас,  Денис Белев от 10 в клас, Ивайло Христов от 11б клас и г-жа Юлия Ковачева. Учениците бяха настанени в семейства на техните връстници от училището домакин, където имаха възможност да се запознаят с бита и начина на живот в Турция.
В програмата партньорите от Ескишехир бяха включили интересни дейности, които дадоха възможност на участниците от различните страни да се запознаят  с културата и историята на Турция.
След официалното посрещане всяко училище представи работата си по темата „Здравословни занимания в работата и свободното време“. Беше организиран workshop, в който участниците имаха възможност да се запознаят с процесите за изработване на стъклени фигури и сами да изработят такива.
В срещата се включиха и представители на местната власт. Проведена беше официална среща между ръководителите на групите и представител на кмета на Ескишехир.
В работния график бяха включени посещения  на културни и исторически забележителности в Истанбул, Бурса и Ескишехир.
Срещата приключи със заключителна дискусия, в която участие взеха учителите, учениците и приемните семейства. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации.  Обсъдени и оценени бяха резултатите от срещата и беше направена цялостна оценка на реализацията на проекта.
Реализацията на проекта даде възможност на учениците от ПГЕЕ да се запознаят със свои връстници от различни държави,  с техния начин на живот и навици. Чрез работата си и включването им в реализацията на дейностите, те се запознаха със здравословния начин на живот във всичките му аспекти. Бяха създадени трайни контакти между връстници от различни части на Европа. Учителите от партньорските училища имаха възможност да  обменят професионален и личен опит относно работата им с подрастващите.  Участниците повишиха и езиковите си компетентности по немски и английски език.

сряда, 22 май 2013 г.

ЗНАЕМ, МОЖЕМ, РАБОТИМ!


Ние сме бъдещето на град Кърджали! Искаме да знаем, искаме да можем, искаме да работим! Това стана възможно днес и сега с включването ни в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз!
В периода от 01.03.2013 г до 13.09.2013 г. НИЕ учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” ще приложим на практика наученото в училище.
„ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ”, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ”, "ТРЕЙС РУУТ" и "УНИМАТИКС" ни осигуриха реални работни места за да добием представа как ще изглежда бъдещото ни работно място, каква е атмосферата и какво ще бъде ежедневието ни, когато започнем да работим по избраната от нас професия и .
В "ГОРУБСО -КЪРДЖАЛИ" се учим да ремонтираме електрическите двигатели и трансформатори и имаме възможност да участваме в поддръжката на съвременна инсталация за преработка на златосъдържащи руди. Работата в „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” е добра основа за бъдещото ни реализиране на трудовия пазар. Изграждането на трансформаторни подстанции и полагането на въздушни електропроводни линии ще ни направи добри електротехници. В "ТРЕЙС РУУТ" и "УНИМАТИКС" инсталираме системен и специализиран софтуер на компютърни системи, тестваме, откриваме и отстраняваме проблеми и дефекти в компютърни системи и периферните устройства.
В днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в нашето образование и квалификация.


понеделник, 13 май 2013 г.

ПГЕЕ ”Капитан Петко Войвода” с вятърен генератор върху покрива училищните работилници

   Ученици от ПГЕЕ ”Капитан Петко Войвода” успешно монтираха вятърен генератор върху покрива училищните работилници. Поставя се началото на създаване на стая която ще бъде захранвана изцяло от възобновяеми енергийни източници. Освен от вятъра електрическа енергия ще се получава и от слънчеви фотоволтаични панели. Всички ел.уреди, осветление и други ел.модули в стаята ще бъдат захранвани с електрическа енергия произведена от вятъра и слънцето. Контролен компютър непрекъснато ще следи всички елементи за контрол и сензори, които участват в процеса. Върху монитора може да се наблюдават параметрите, които влияят на процесите. Всички данни и резултати  ще се представят графично, в реално време.


   Инициативата е към програма Леонардо да Винчи – Мобилност по проект ”Съвременни енергийни технологии за по добър живот”. Група   ученици на теория се запознаваха с видовете възобновяеми енергийни източници, тяхното ефективно използване, предимствата и недостаци. Както и политиката на Европейския съюз за опазване на околната среда. Паралелно на теоритичната подготовка имаше практическо обучение където се разглеждаха видовете вятърни генератори и начини за изработването на маломощни генератори за домашни нужди. Създаваха се макети и схеми на свързване на фотоволтаични панели. Подготовката завърши с тест. Успешно преминалите теста ученици заминават за Португалия по програмата на проекта.