понеделник, 17 октомври 2011 г.

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” с нов международен проект по програма Коменски


В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” стартира нов значим проект по програмата КОМЕНСКИ, част от програмата „Учене през целия живот”, която е насочена към всички степени на  училищното образование.
Проектът със заглавие „Да се научим да живеем здрави” е част от  дейност „Международни партньорства” и е финансиран от програмата КОМЕНСКИ на стойност от 20000 eвро за период от две години. Партньори на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” са училища от 8 страни:  Австрия, Германия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Полша и Турция. Работният език ще е немският.
Целта на проекта е да се потърси още една възможност училището да бъде среда, която учениците да възприемат като своя желана територия. Чрез увлекателни занимания и дейности, заедно със свои връстници от страните - партньори, те ще достигнат до основните продукти, които са предвидени: Лого на проекта, Зелен клас 2012, Комениус училище.
Темите, които обхващат дейностите по проекта,  провокират по интересен  начин учениците как да съчетават полезното с приятното:  здраве и спорт, здраве и здравословно хранене, здраве и култура, превенция на насилието, правата и задълженията на учениците в държавата,  здраве и природа, здравето и навиците в семейството, здравословни занимания в работата и в свободното време, здраве и интернет.
Кои са ползите за учениците от този проект?  Те са значими,  защото дават много възможности на младежите да се запознаят със свои връстници от различни държави,  с техния начин на живот и навици, кaто общуват по между си  на немски или английски език.  Запознаването с регионалната култура на партньорите,  със здравословния начин за живеене чрез различни сфери(спорт, хранене, свободно време, работа, превенции, зависимости) ще обогати младите хора.  В процеса на изпълнение на дейностите ще се създават чисто човешки контакти, кaто същевременно учениците ще съумеят да прекарат атрактивно свободното си време, ще се учат на fair-play.
За учителите,  които ще  работят заедно с учениците,  има възможност да постигнат нов вид професионален опит,  да се запознаят със специфични методи и системи при решаването на проблеми с техните възпитаници, както и да повишат нивото на езиковите си компетентности.
Всичко това ще допринесе до ползи  и за самото училище, което го превръща в атрактивно за съществуващия образователен пазар.
Не са малки и ползите за града и региона ни, защото очакваният туристически  поток през месец май 2012, когато всичките осем партньорски училища ще посетят Кърджали и ще бъдат гости на ПГЕЕ, ще направят най- добрата реклама за страната ни, за града и региона, за всички нас.

Първа среща - Литва, Октомври 2011