неделя, 9 юни 2013 г.

Професионална гимназия по електротехника и електроника“Капитан Петко войвода“ с участие в международна конференция в гр. Анталия, Турция
От 26.05.2013г. до 30.05.2013 в гр. Анталия, Турция се проведе Осмата тематична конференция на Европейската Комениус мрежа Ecomedia Europe. Партньорската мрежа е създадена  по програма Сократ през 2005 с финансовата подкрепа на Европейската комисия. По-късно тя преминава и се развива в мрежа по програма Коменски. Стратегическо развитие на информационните и комуникационни технологии  в образованието и стимулиране на обучителните институции да използват ИКТ в подкрепа на работата им по Европейски проекти са основната  тематична област на Ecomedia Europe.
В работните сесии на осмата тематична конференция на мрежата  взеха участие представители на 18 държави. От българска страна се включи инж. Антоанета Сендова, старши учител в ПГЕЕ“Капитан Петко войвода“.
Училището  е активен член на мрежата от месец ноември 2011г. Членството в мрежата се дължи на тясното сътрудничество между инж. Петко Кушлев, директор на професионалната гимназия, и г-н Херберт Еили от гр. Волфсберг, Австрия, координатор на Ecomedia Europe. Това сътрудничество дава възможност за споделянето на образователен ресурс и подкрепа в развитието на нови образователни модели.
Голям интерес  сред участниците на конференцията предизвика обзорът, който направи проф. д-р Йохан Гюнтер от  Австрия, за развитието на електронното обучение в различните държави и перспективите, които очерта за повишаване на нивото. Представен бе софтуер, който свободно може да се използва в училищата, и бе предложена помощ на партньорите от мрежата за овладяване на основните инструменти за е-обучение.
Включването на ПГЕЕ в работата на осмата тематична конференция  на Ecomedia Europe ще доведе до укрепване на партньорските връзки  и по -нататъшно сътрудничество в успешното реализиране на съвместни проекти.
Участието в конференцията се финансира с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Повече информация за конференцията на сайта на конференцията:

Медийно отразяване: