събота, 19 януари 2019 г.

Престижни награди за проекти на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“

Два са наградените проекти на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ в Кърджали с Национални eTwinning награди, които се връчват за първи път от Центъра за развитие на човешките ресурси. Милена Караангова, координатор на дейност eTwinning за България, обяви, че 160 проекта са получили национален знак за качество, а на 79 от тях е присъден и Европейски знак за качество.
Ето и отличените проекти на кърджалийската ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“:
С Европейски знак за качество и с Национален знак за качество е награден проект „H.E.A.L.T.H  life“ с ръководител  инж. Антоанета Сендова;
Национален знак за качество 

получи проект „European dimension in vocational education” с ръководители инж. Антоанета Сендова и Юлия Ковачева.
Проект „H.E.A.L.T.H  life“ бе отличен с първа награда в категория „Международен проект“. Eкипът, реализирал проектните дейности в електронната платформа на еTwinning, се състои от 9 учители и 120 ученици от 5 европейски държави – България, Франция, Кипър, Гърция и Румъния. Проектът насърчава  младежите към здравословен  начин на живот и провокира много голям интерес.
Проект „European dimension in vocational education“ е разработен по програма „Еразъм+“ , сектор „Професионално образование и обучение“.
Изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Петьо Кънев поздрави представителите на наградените училища и подчерта същественото място на програма „Еразъм+“ и на дейност еTwinning на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта  и перспективите, които тя предоставя на образователните институции за реализиране на проектни дейности, насочени към деца от всички възрастови групи.