събота, 24 октомври 2015 г.

Международните практики на ученици от ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" продължават


              За поредна година ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" изпраща ученици на международен стаж в чужбина. През месец юли 2015 г. 10 ученици от 11 клас проведоха 3-семична производствена практика в град Волфсберг, Австрия, финансирана по програма „Еразъм+”. А точно след една година предстои нова такава за други 10 ученици от гимназията.
Проектите имат за цел осигуряване на по-добри възможности за професионално обучение на учениците и е насочен към допълнително надграждане на професионалната подготовка в областта на автомобилната техника, електроника и компютърна диагностика.
Приемащ партньор бе и ще бъде професионалното училище Fachberufsschule Wolfsberg, известно с високия стандарт на професионално образование. Училището е дългогодишен партньор на ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" и подпомага развитието и утвърждаването на новата специалност ”Автомобилна мехатроника”. Обучението в Fachberufsschule Wolfsberg се базира на принципа на дуалната система. Тази система предполага много тясна връзка между професионалното училище и бизнеса, което е предпоставка за високо качество. Партньорските предприятия на училището са включени в програмата на практиката във Волфсберг, Австрия на нашите ученици.
Участниците, включени в гупата, която се завърна от Австрия в края на юли, работиха на реални работни места със съвременна електронно-измервателна апаратура, техника за контрол и управление,  оборудване за компютърна диагностика на автомобили. Запознаха се на практика с пневматично и хидравлично управление на автомобили, компютърна диагностика,  системи за цифрово-програмно управление. Партньорите ни им представиха и техниката за обработка на данни EDV-Technik. Учениците имаха възможност да се обучават с уреди за диагностика на Bosch и Gutmann и с осцилоскопи на FLUKE - най-новото ниво на професионална техника, използвана както в  Европа, така и при азиатските автомобилни марки.
Практиката в Австрия осигури възможности за личностни професионален напредък на участниците. Учениците се обучаваха в модерни фирми и се запознаха с европейските стандарти на качество. Свободното си време те се запознаха и с културата, бита, традициите на приемащата страна.
Отлична e оценка на приемащата организация  Fachberufsschule Wolfsberg за поведението и работата на нашите ученици. На всеки ползвател бяха издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.
Подобна е и програмата за предстоящата практика следващото лято.
ПГЕЕ“ Капитан Петко войвода“ стартира реализацията на новия одобрен проект за международна практика на своите ученици по програма „Еразъм+“. Проектът е класиран на четвърто място от 69 проекта,  одобрени за финансиране от цялата страна.
Нова група от 10 ученици ще проведе триседмично практическо обучение. Практиката, която  ще се реализира отново съвместно с Fachberufsschule Wolfsberg, Австрия, ще бъде трета по ред.
Участниците ще преминат предварителна подготовка, която е и основна при определянето на крайните ползватели.
Ползите от тези стажове са безспорни. Резултатите, които постигат учениците, са стимул за по-малките от тях да се участват и повишава мотивацията за учене и за повишаване на знанията и уменията.  

четвъртък, 18 юни 2015 г.

ПРОЕКТЪТ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА В АВСТРИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2016 - НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО ОТ 69 ОДОБРЕНИ В СТРАНАТА

ПГЕЕ“ Капитан Петко войвода“ отново с одобрен проект за международна практика на своите ученици по програма „Еразъм+“. Проектът е класиран на четвърто място от 69 проекта,  одобрени за финансиране от цялата страна. Практиката, която  ще се реализира съвместно с Fachberufsschule Wolfsberg, Австрия през месец юли 2016 г., ще бъде трета по ред. След три седмици - на 4 юли, заминава втората група ученици, които ще проведат 3-седмична производствена практика. Момчетата ще работят в модерни предприятия за компютърна диагностика и управление на автомобила. Програмата на стажа надгражда професионалното обучение на учениците в областта на компютърната диагностика и системите за контрол и управление на автомобила . На всеки стажант ще бъде издаден сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилноста от организацията-домакин Fachberufsschule Wolfsberg, които ще допълнят професионалното портфолио на учениците.


Високата оценка, с която е отличен новият проект на Електрониката, се дължи на дългогодишното сътрудничество на двете партньорски училища и съвместната им работа в Ecomedia Europe Ref.№ 225916-CP-1-2005-1-AT-COMENIUS-C3, в която ПГЕЕ е обявен за национален партньор. През миналата 2014 година директорите на професионалните гимназии от Кърджали и  Волфсберг сключиха споразумение за сътрудничество в областта на обучението по  автомобилната техника. В него австрийското училище декларира готовността си да подпомага оборудването на работилниците и лабораториите по автомобилна мехатроника,  да осъществява обмен на преподаватели и да подкрепя установяването на бизнес контакти с традиционни партньори на австрийското училище  – водещи автомобилни компании в Австрия като Опел, Магна, КТМ, Мале.


Създаването на модерни лаборатории е предизвикателство за ПГЕЕ в условията на криза.
Бе доставена специализирана техника за оборудване на учебен автосервиз във връзка с обучението по новата специалност, която включва:
· диагностичен стенд за двигатели с вътрешно горене;
·софтуер за откриване и отстраняване на неизправности в електросистемите на автомобила;
·компютърен хардуер и софтуер за промяна и следене на всички електромеханични системи и повишаване мощността на автомобилите;
·пълно инструментално оборудване.
Техниката е доставена и закупена по проект и е единствената по рода си в областта. Очаква се доставката и монтажа на оборудване, дарено от Австрия. 


От 2007г. до сега са реализирани 15 проекта на ПГЕЕ по програма „Учене през целия живот“. 120 ученици от Електрониката са провели триседмични стажове в Испания, Германия, Португалия и Австрия по програма „Леонардо Да Винчи“. Участие са взели и 20 преподаватели. Представителите на Електрониката са горди и с партньорствата с европейски училища по програма „Коменски” – ученици от професионалната гимназия пътуваха до Турция, Германия, Полша, Италия, Литва, Латвия, Естония, Австрия, за да се запознаят с културата, обичаите и начина на живот в други европейски държави . Преди една седмица група ученици се завърнаха от гр. Векшьо, Швеция от поредна среща със своите приятели от Европа.

Поредният одобрен за финансиране проект на ПГЕЕ, потвърждава  целенасочената работа на колектива на училището за намиране на по-добри възможности за обучение и професионална подготовка на своите възпитаници. Училището работи активно по всички европейски програми за образование и обучение.  
Големият успех бе отразен в местните електронни медии.
Емисия новини 17.06.2015

Емисия новини 17.06.2015

Posted by Телевизия Източни Родопи on Thursday, June 18, 2015

Ученици от Електрониката се завърнаха от Швеция


На 8 юни група ученици и учители от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ се завърнаха от Швеция, където се проведе заключителната международна среща между партньорските училища, работещи по проект „Miteinander statt nebeneinander“, по програма „Коменски“.
Партньори на ПГЕЕ са училища от Полша, Италия, Германия, Турция и Швеция. Проектът е насочен към гражданското възпитание на учениците и развиването и повишаването на интеркултурните им компетенции и толерантността им.
Целта на проекта е да се насърчат учениците да работят активно в полза на местната общност и за инициативи на международно ниво.Преодолявайки културните и социални различия и различните стилове на общуване, учениците работиха върху международното ученическо  списание  „Заедно". Първата част на списанието беше изготвена през лятото на миналата година, а втората - ще бъде готова до края на месец юни тази година. В него са публикувани статии, мнения, изследвания, коментари и дискусии по най-наболелите проблеми на европейците.
 По време на работата си по темите на проекта участниците се запознаха с дейността на агенции, организации и институции в страните-партньори, които имат за цел предотвратяването на социалните различия, дискриминацията и социалното изключване. Имаха възможност да изразят своята гражданска позиция.
Реализацията на проекта протече на два етапа:
Първият е провеждането в  сътрудничество с чуждестранни партньори на подкрепящи благотворителни дейности, за бедни, инвалиди или имигранти. През втората година беше доказано, като бяха използвани примери за добри практики, че икономическото, политическото, културното и социалното сътрудничество между страните от Европа, въпреки различията между европейските култури и местните общности, може да бъде толкова ефективен и успешен, колкото международните  училищни партньорства. Работейки в международна група учениците придобиха  умения, коитo заедно с техните социални и граждански компетентности, им  помагат и ще им помагат да бъдат активни граждани на Европа.
По време на срещата в гр. Векшьо, Швеция беше направена цялостна оценка на резултатите от двугодишната съвместна работа. Бяха разгледани трудностите и ефекта от дейностите върху учениците, учителите, местната общност във всеки един от регионите, чиито представители са училищата партньори.
По време на срещата беше оценена и дейността в платформата еTwinning и група във Facebook, където участниците могат по всяко време да следят работата на партньорите и да представят своята. 
Участниците от всички партньорски държави представиха на кратко страната, града и училището си, както и работата си по проекта и  резултатите от нея.
На традиционния международен бюфет всяко училище представи типични за страната си ястия и специалитети.
Темата на срещата в Швеция беше "Активен гражданин на Европа". Във фоайето на училището домакин беше организирана изложба, на която всяко училище представи своята международна дейност.
В работата по темата учениците работиха на групи. Бяха създадени 4 работни групи, в които участваха ученици от всички държави. Темата беше свързана с Европейския съюз и предимствата и недостатъците на членството в него. В последния ден от срещата групите представиха работата си пред останалите техни връстници.

Учениците имаха възможност да се запознаят с историята и културата на града, региона и страната. Те посетиха забележителности в региона и се докоснаха до част от историята и културата на своите домакини. Бяха настанени в приемни семейства, което им даде по-добра възможност да се запознаят с начина на живот, бита и навиците на шведите. 

Ученици и учители от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” гостуваха на TED ISPARTA COLLEGE в турския град Испарта


В началото на мeсец март група ученици и учители от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” гостуваха на TED ISPARTA COLLEGE в турския град Испарта. Посещението бе по проект „ Miteinander statt Nebeneinanderпо секторна програма «Коменски» , по който гимназията  работи вече втора година.
           По време на срещата на партньорските училища от Германия, Швеция, Полша, Италия, Турция и България бе отчетено свършеното за периода м. октомври 2014 г. – м. февруари 2015 г. Нашите ученици имаха занимания по групи с връстниците си от останалите страни. Те планираха дейностите на тема „Сътрудничество вместо дезинтерес“, чиято реализация ще представят през месец юни в Швеция, където ще се проведе и заключителната среща по проекта.  Всички се убедиха, че успех се постига само когато има разбирателство и се работи в екип.


          Любезните домакини дадоха възможност на гостите да се запознаят с исторически и културни забележителности в района, както и с работата на водещи фирми. Участниците в срещата бяха очаровани от разходката с кораб по Средиземно море край брега на световно известния курорт Анталия. Завърнаха се по родните си места с нови приятелства, с богати впечатления и незабравими преживявания.

Паралелно с работата по този проект в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” стартира и реализацията на нов по програма „Еразъм+“. Десет от най-добре представилите се по време на предварителната подготовка ученици от 11 клас ще проведат 3-седмична производствена практика в град Волфсберг, Австрия. През месец юли момчетата ще работят в модерни предприятия, занимаващи се с компютърна диагностика и управление на автомобила. Програмата на стажа е разработена да надгради професионалното обучение на учениците в областта на обслужването и управлението на автомобила. Ще се запознаят с една съвсем различна, съвременнa, високотехнологичнa работна среда. Учениците ще подобрят уменията си за комуникация на чужд език. Ще придобият практически познания, както и полезен опит от посещението в страната – домакин. Практиката в Австрия ще приключи с изпит. На всеки ползвател ще бъдат издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин Berufsschule Wolfsberg, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.

ПГЕЕ "Капитан Петко войвода"- домакини на четвъртата среща на партньорите по проект „Miteinander statt nebeneinander“.
През първата  седмица на октомври учениците и учителите от ПГ по електротехника и електроника "Капитан Петко войвода" бяха домакини на четвъртата среща на партньорите по проект „Miteinander statt nebeneinander“.  Той  е финансиран по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Коменски“ и навлиза във втората година на реализацията си. Осъществява се съвместно с училища от Полша, Италия, Германия, Турция и Швеция.В срещата участваха 23 ученици и 10 учители от партньорските училища, които заедно с българските си домакини продължиха съвместната си работа. Първоначално те  представиха дейностите, организирани във всяко училище през първата година на проекта.
Темата на срещата в Кърджали бе  „Сътрудничество вместо конкуренция“.
Във връзка с това учениците посетиха и се запознаха с дейността на два от най-добрите примера в нашия регион за успешно международно сътрудничество в производството – фирмите „Теклас България“ АД и „HALOILA Bulgaria“. По време на посещенията учениците се запознаха с на производството и видяха на практика реализирани възможности за международно сътрудничество.
Участниците в срещата работиха на 4 групи, като всяка една от тях разгледа в различен аспект и по различен начин темата. Резултатите от работата на групите бяха обобщени в последния ден на срещата. Те показаха, че всички участници са изпълнили отлично поставените задачи и са  удовлетворени от работата си.
Задоволство от свършената работа обаче не беше единственото нещо, с което гостите ще запомнят престоя си в България.
През тази една  седмицата те имаха възможност да се запознаят с част от историята, традициите, природата и забележителностите на града, региона и страната ни.
По стара българска традиция те бяха посрещнати в гимназията по електроника с питка с мед, под звуците на родопска гайда и още в първите часове на гостуването си усетиха магията на българската народна песен. За тях домакините бяха организирали посещение на Регионалния исторически музей  и на Перперикон. Един от дните на престоя си в България гостите прекараха в гр. Пловдив. Те посетиха Бачковския манастир, Стария град и Международния пловдивски панаир.  За всички участници в срещата беше организирано посещение на манастирски комплекс в кв. Гледка и беседа с отец Боян Саръев. Те имаха   възможност да се запознаят с дейността на обществената кухня.


Гостуващите ученици бяха настанени в семейства на свои съученици и се запознаха с начина на живот на българските си партньори. Тук те създадоха нови приятелства, останаха с топли чувства към България и българските си домакини. Участниците си казаха „Довиждане“ и с нетърпение вече очакват следващата среща в Турция през месец март 2015 година.  събота, 28 март 2015 г.

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” – училище за професионалисти

Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” за трета поредна година, се включиха в реализирането на дейностите по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Партньори на училището са едни от най – известните фирми от град Кърджали - „Горубсо – Кърджали” АД, „Технолукс“ ООД, "Трейс Руут" ООД, „Ротел” ООД и "Униматикс" ООД. Те осигуряват реални работни места на 51 младежи от 10 и11 клас от за да приложат на практика наученото в учебните часове.
Момчетата от от специалност „Електообзавеждане на производството“ ремонтират електрически двигатели и трансформатори и участват в поддръжката на инсталацията на „Горубсо – Кърджали” за преработка на златосъдържащи руди .
Фирмите „Технолукс“, "Трейс Руут", „Ротел” и "Униматикс" дават възможност на нашите ученици от специалност „Компютърна техника и технологии“ да приложат на практика наученото в училище, като тестват, откриват и отстраняват проблеми и дефекти, инсталират системен и специализиран софтуер в компютърни системи и периферни устройства.
Практическото обучение на учениците е добра основа за бъдещото им реализиране на трудовия пазар, а полученото възнаграждение от 300 лв. за 240 работни часа е материалното удовлетворение за добре свършената работа.

За пореден път училището и бизнеса се убедиха, че в днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.

четвъртък, 26 март 2015 г.

Ученици от Електрониката ще практикуват компютърна диагностика на коли във водещи предприятия в Австрия

В началото на март група ученици и учители от Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода” гостуваха на TED ISPARTA COLLEGE в турския град Испарта. Посещението бе по проект „ Miteinander statt Nebeneinander„ по секторна програма «Коменски» , по който гимназията работи вече втора година.
Партньорите от Германия, Швеция, Полша, Италия, Турция и България очертаха свършената работа за периода октомври 2014 г. – февруари 2015 година. Освен това нашите ученици имаха занимания по групи с връстниците си от чуждите страни. Те планираха дейностите на тема „Сътрудничество вместо дезинтерес“, които трябва да представят през юни в Швеция, където ще се проведе и заключителната среща по проекта. Всички се убедиха, че успех се постига само когато има разбирателство и се работи в екип.


Ученици и преподаватели от Електрониката се запознаха с исторически и културни забележителности в района, както и с работата на водещи фирми. Те бяха очаровани от разходката с кораб по Средиземно море край брега на световноизвестния курорт Анталия. Завърнаха се по родните си места с нови приятелства, богати впечатления и незабравими преживявания.
Паралелно с работата по този проект в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” в Кърджали започна иреализацията на нов по програма „Еразъм+“. Десет от най-добре представилите се ученици от 11 клас ще заминат на триседмична производствена практика в град Волфсберг, Австрия през юли. Момчетата ще работят в модерни предприятия,занимаващи се с компютърна диагностика и управление на автомобила. Програмата на стажа е разработна така, че да надгради професионалното обучение на учениците в областта на обслужването и управлението на автомобила. Нашите ученици ще се запознаят с една съвсем различна, съвременнa, високотехнологичнa работна среда. Освен това ще подобрят уменията си за общуване на чужд език. Ще придобият практически познания, както и полезен опит от посещението в страната – домакин.
Практиката в Австрия ще приключи с изпит. На всеки ученик ще бъде издаден сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин Berufsschule Wolfsberg, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.

понеделник, 5 януари 2015 г.

Конференция за отчитане на резултат по програма Леонардо - ноември 2014

На 7 и 8 ноември ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ бе домакин на информационен ден и конференция за отчитане на резултати от реализирани европроекти. Проявите бяха във връзка с приключването на  проект „Европейско професионално обучение за по-добра реализация“ по програма „Леонардо Да Винчи”. Информационният ден се състоя в професионалната гимназия.
       
A конференцията бе проведена в хотелски комплекс „Главатарски хан“. В нея се включиха и представители на други учебни заведения, на филиала на МГУ в Кърджали, транспортни фирми и сервизи за диагностика и ремонт. Експерти от Стопанската камара също уважиха проявата.

На конференцията бе отчетено, че 20 единадесетокласници от Електрониката са провели успешна 3-семична, производствена практика в австрийския град Волфсберг. Момчетата са работили в модерни предприятия за компютърна диагностика и управление на автомобила. Програмата на стажа е разработена да надгради професионалното обучение на учениците в областта на Автомобилната мехатроника. Практиката в Австрия е приключила с изпит. На всеки стажант е издаден сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин Berufsschule Wolfsberg. Документите ще бъдат добавени към свидетелството за завършено професионално образование.
Участниците в практиката разказаха пред съучениците си за стажа в Австрия.

 Всички изслушаха с интерес доклад на тема: „Младежката мобилност в Европа“. Във втората част бяха отчетени резултатите от дейностите по проект: „Европейско професионално обучение за по-добра реализация“.
Представена беше и дейността на ПГЕЕ по програма „Учене през целия живот“ и бяха дадени за пример 15 проекта, по които е работила гимназията попрограма „Леонардо Да Винчи“. 120 ученици от Електрониката са карали стажове в Испания, Германия, Португалия и Австрия по програмата. Участие са взели и 20 преподаватели.
Представителите на Електрониката са горди и с партньорствата с европейски училища по програма „Коменски”, както и с дейността на училището по eTwinning.

Представен беше и блогът, в който се отразяват всички проекти на училището, който се превърна и в портфолио на училището.