четвъртък, 18 юни 2015 г.

Ученици от Електрониката се завърнаха от Швеция


На 8 юни група ученици и учители от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ се завърнаха от Швеция, където се проведе заключителната международна среща между партньорските училища, работещи по проект „Miteinander statt nebeneinander“, по програма „Коменски“.
Партньори на ПГЕЕ са училища от Полша, Италия, Германия, Турция и Швеция. Проектът е насочен към гражданското възпитание на учениците и развиването и повишаването на интеркултурните им компетенции и толерантността им.
Целта на проекта е да се насърчат учениците да работят активно в полза на местната общност и за инициативи на международно ниво.Преодолявайки културните и социални различия и различните стилове на общуване, учениците работиха върху международното ученическо  списание  „Заедно". Първата част на списанието беше изготвена през лятото на миналата година, а втората - ще бъде готова до края на месец юни тази година. В него са публикувани статии, мнения, изследвания, коментари и дискусии по най-наболелите проблеми на европейците.
 По време на работата си по темите на проекта участниците се запознаха с дейността на агенции, организации и институции в страните-партньори, които имат за цел предотвратяването на социалните различия, дискриминацията и социалното изключване. Имаха възможност да изразят своята гражданска позиция.
Реализацията на проекта протече на два етапа:
Първият е провеждането в  сътрудничество с чуждестранни партньори на подкрепящи благотворителни дейности, за бедни, инвалиди или имигранти. През втората година беше доказано, като бяха използвани примери за добри практики, че икономическото, политическото, културното и социалното сътрудничество между страните от Европа, въпреки различията между европейските култури и местните общности, може да бъде толкова ефективен и успешен, колкото международните  училищни партньорства. Работейки в международна група учениците придобиха  умения, коитo заедно с техните социални и граждански компетентности, им  помагат и ще им помагат да бъдат активни граждани на Европа.
По време на срещата в гр. Векшьо, Швеция беше направена цялостна оценка на резултатите от двугодишната съвместна работа. Бяха разгледани трудностите и ефекта от дейностите върху учениците, учителите, местната общност във всеки един от регионите, чиито представители са училищата партньори.
По време на срещата беше оценена и дейността в платформата еTwinning и група във Facebook, където участниците могат по всяко време да следят работата на партньорите и да представят своята. 
Участниците от всички партньорски държави представиха на кратко страната, града и училището си, както и работата си по проекта и  резултатите от нея.
На традиционния международен бюфет всяко училище представи типични за страната си ястия и специалитети.
Темата на срещата в Швеция беше "Активен гражданин на Европа". Във фоайето на училището домакин беше организирана изложба, на която всяко училище представи своята международна дейност.
В работата по темата учениците работиха на групи. Бяха създадени 4 работни групи, в които участваха ученици от всички държави. Темата беше свързана с Европейския съюз и предимствата и недостатъците на членството в него. В последния ден от срещата групите представиха работата си пред останалите техни връстници.

Учениците имаха възможност да се запознаят с историята и културата на града, региона и страната. Те посетиха забележителности в региона и се докоснаха до част от историята и културата на своите домакини. Бяха настанени в приемни семейства, което им даде по-добра възможност да се запознаят с начина на живот, бита и навиците на шведите. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар