събота, 28 март 2015 г.

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” – училище за професионалисти

Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” за трета поредна година, се включиха в реализирането на дейностите по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Партньори на училището са едни от най – известните фирми от град Кърджали - „Горубсо – Кърджали” АД, „Технолукс“ ООД, "Трейс Руут" ООД, „Ротел” ООД и "Униматикс" ООД. Те осигуряват реални работни места на 51 младежи от 10 и11 клас от за да приложат на практика наученото в учебните часове.
Момчетата от от специалност „Електообзавеждане на производството“ ремонтират електрически двигатели и трансформатори и участват в поддръжката на инсталацията на „Горубсо – Кърджали” за преработка на златосъдържащи руди .
Фирмите „Технолукс“, "Трейс Руут", „Ротел” и "Униматикс" дават възможност на нашите ученици от специалност „Компютърна техника и технологии“ да приложат на практика наученото в училище, като тестват, откриват и отстраняват проблеми и дефекти, инсталират системен и специализиран софтуер в компютърни системи и периферни устройства.
Практическото обучение на учениците е добра основа за бъдещото им реализиране на трудовия пазар, а полученото възнаграждение от 300 лв. за 240 работни часа е материалното удовлетворение за добре свършената работа.

За пореден път училището и бизнеса се убедиха, че в днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.

четвъртък, 26 март 2015 г.

Ученици от Електрониката ще практикуват компютърна диагностика на коли във водещи предприятия в Австрия

В началото на март група ученици и учители от Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода” гостуваха на TED ISPARTA COLLEGE в турския град Испарта. Посещението бе по проект „ Miteinander statt Nebeneinander„ по секторна програма «Коменски» , по който гимназията работи вече втора година.
Партньорите от Германия, Швеция, Полша, Италия, Турция и България очертаха свършената работа за периода октомври 2014 г. – февруари 2015 година. Освен това нашите ученици имаха занимания по групи с връстниците си от чуждите страни. Те планираха дейностите на тема „Сътрудничество вместо дезинтерес“, които трябва да представят през юни в Швеция, където ще се проведе и заключителната среща по проекта. Всички се убедиха, че успех се постига само когато има разбирателство и се работи в екип.


Ученици и преподаватели от Електрониката се запознаха с исторически и културни забележителности в района, както и с работата на водещи фирми. Те бяха очаровани от разходката с кораб по Средиземно море край брега на световноизвестния курорт Анталия. Завърнаха се по родните си места с нови приятелства, богати впечатления и незабравими преживявания.
Паралелно с работата по този проект в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” в Кърджали започна иреализацията на нов по програма „Еразъм+“. Десет от най-добре представилите се ученици от 11 клас ще заминат на триседмична производствена практика в град Волфсберг, Австрия през юли. Момчетата ще работят в модерни предприятия,занимаващи се с компютърна диагностика и управление на автомобила. Програмата на стажа е разработна така, че да надгради професионалното обучение на учениците в областта на обслужването и управлението на автомобила. Нашите ученици ще се запознаят с една съвсем различна, съвременнa, високотехнологичнa работна среда. Освен това ще подобрят уменията си за общуване на чужд език. Ще придобият практически познания, както и полезен опит от посещението в страната – домакин.
Практиката в Австрия ще приключи с изпит. На всеки ученик ще бъде издаден сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин Berufsschule Wolfsberg, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.