вторник, 30 октомври 2012 г.

Регионален фестивал Ученето през целия живот - Кърджали
На 27.10.2012г. в гр. Кърджали се проведе регионален  фестивал Ученето през целия живот.
Фестивалът е част от проекта „Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот” на Министерството на образованието, младежта и науката.За всички възрасти – деца и родители, ученици и учители, работодатели бяха организирани: семинари, отворени врати, ателиета, демонстрационни часове по информационно-комуникативни технологии, научни демонстрации и лекции, работни срещи за кариерно развитие, екологични дейности, спортни състезания, игри, танци, изложби.
                В рамките на фестивала бе проведен семинар за Ученето през целия живот. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ се представи  с два доклада – „Как да превърнем стратегията в практика и ученето в удоволствие“ на инж. Антоанета Сендова и „Да се научим да живеем здрави“ на  Ира Михайлова. Споделени бяха добри практики и опит от дългогодишната работа по европейски проекти. Представени бяха възможностите, които предоставят за подкрепа на училищата секторните програми Леонардо да Винчи, Коменски и съпътстваща дейност eTwinning.
Програма на фестивала:  
инж. Антоанета Сендова

Ира Михайлова