събота, 17 октомври 2009 г.

Ученици от ПГЕЕ овладяват производството на енергия от възобновяеми и алтернативни източници в Испания и ГерманияЗа да са в крак с модерните технологии поредна година в Електрониката се работи по проекти , свързани с възобновяемите източници на електроенергия.
Проектът „Европейско сътрудничество в професионалното обучение” е разработен в съзвучие с целите на Програмата „Учене през целия живот”. Реализираха се два потока практика през месец юли 2009 година за период от три седмици. Първият поток - в град Херес, Испания, с приемаща организация ASOCIACIÓN AMIGOS DE EUROPA LEONARDO DA VINCI., а вторият поток -в град Берлин, Германия, с приемаща организация Opera Socialis gGmbH. Реализирането на проекта усъвършенства началните професионални знания и умения на учениците при работа в реална работна среда.
След приключване на практиката на всеки ученик бе издаден сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, който ще се добави към свидетелството за завършено професионално образование.
Групата ученици от ПГЕЕ в Испания бе настанена в град Херес де ла Фронтера, област Андалусия, недалече от брега на Атлантическия океан.
Те се радваха на едно топло и радушно посрещане от страна на приемащата организация. Още първия ден бяха поканени в кметството на града и приветствани лично от кмета. Тази среща бе отразена и в местната преса с обширен репортаж за станалото вече традиционно сътрудничество межу приемащата организация от испанска страна и нашата професионална гимназия.
През трите седмици от прозводствения стаж учениците посетиха предприятие за производство на вятърни електроцентрали, вятърен парк в Tarifa Area, предприятие за производство на фотоволтаични системи, предприятие за производство на биогорива и слънчевата фабрика в ABENGOA.
В Германия за първа година се провежда производствен стаж на възпитаници от ПГЕЕ, но и там те се представиха изключително добре. В работната им програма бе включено посещение на предприятия за производство на електроенергия от възобновяеми източници – слънце, вятър и др., както и предприятия за производство на фотоволтаични и слънчеви панели. Запознаха се с приложението им в индустрията, бита и др. области.
Стажантите и техните домакини бяха приети в посолството на България в Берлин.
На работна среща с приемащата организация г-н Цимерман, техен представител, предложи дългосрочно сътрудничество. Отправена е покана към изявени ученици от Професионалната гимназия по електроника и електротехника в Кърджали да стажуват за шест месеца в предприятия за екологична енергия в Германия. Това отваря нови врати пред възпитаниците на Електрониката за реализация на работния пазар в Европа.

ПГЕЕ с успешно реализиран проект по програма Леонардо да Винчи 2009 г.


Реализирането на проект „Европейско сътрудничество в професионалното обучение” стартира на 07.07.2008 г. Той е разработен в съзвучие с целите на Програмата „Учене през целия живот” - посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повиши качеството на професионалното образование и обучение, да се поощри усвояването на иновативни техники и да се разпространят добрите професионални практики на Европа.
Проектът е насочен към млади хора на възраст от 17-18 год., преминаващи начално професионално обучение в направления „Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”. Групата бе от 20 ученици от ПГЕЕ, от различни етноси (българи и етнически турци). Проектът се реализира в два потока практика през месец Юли 2009 година за период от три седмици. Първият поток практика се реализира в град Херес, Испания с приемаща организация ASOCIACIÓN AMIGOS DE EUROPA LEONARDO DA VINCI. Вторият поток практика се реализира в град Берлин, Германия с приемаща организация Opera Socialis gGmbH .
Европейските държави насочват усилията си към прилагане, развитие и поддържане на екологични технологии за производство на електроенергия. Испания и Германия са водещи страни в тази област.

<


ПГЕЕ - международен производствен стаж по програма Леонардо да Винчи 2008 г.

Проектът „Обучение без граници” е разработен в съзвучие с целите на Програмата „Учене през целия живот” и е насочен към млади хора на възраст от 17-18 год., преминаващи начално професионално обучение в направления „Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”. Неговата цел е повишаване на привлекателността и постигане на по-високи нива на качество и иновации в професионалното образование и обучение за конкурентноспособност на европейския пазар.
Целевата група бе от 20 ученици от ПГЕЕ, от различни етноси (българи и етнически турци). Проектът се реализира в един поток практика от 07.07.2008г.
Приемаща организация бе ASOCIACIÓN AMIGOS DE EUROPA LEONARDO DA VINCI – Испания.
Реализирането на практиката създаде тясна връзка между училището и производствената среда, допълни и надгради курса на обучение. Учениците придобиха нова езикова подготовка, практически познания и техники, както и полезен опит от посещението в страната – домакин. Това подкрепи личностното развитие и повиши мобилността им, спомогна за изграждане на гражданска позиция по проблемите на Европа, свързани с Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси, повиши знанията на учениците за културата, бита и традициите на друга европейска държава.
ПГЕЕ”Капитан Петко войвода” единственото професионално училище от България с представител на международния семинар в Хелзинки, Финландия


Благодарение на активната си работа в международния портал ПГЕЕ”Капитан Петко войвода” бе единственото професионално училище от България взело участие на международния семинар за професионално развитие на учители, състоял се в столицата на Финландия – Хелзинки на 12-14 април 2007 година. Семинарът даде възможност връзките между учителите – партньори по проекти да се затвърдят в реални работни срещи. Домакин на семинара бе политехническият колеж EWTEK. В събитието участвуваха учители от професионални гимназии от Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Словения, Швеция, Англия, Финландия и България.

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр.Кърджали с Национален знак за качество


Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” – гр.Кърджали е първата професионална гимназия от България с присъден Национален знак за качество, отличаващ най-успешните проекти по eTwinning. (http://www.hrdc.bg/files/public/Publications/History_HRDC.pdf)

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр.Кърджали е първата професионална гимназия от България с присъден Национален знак за качество

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” – гр.Кърджали е първата професионална гимназия от България с присъден Национален знак за качество, отличаващ най-успешните проекти по eTwinning. Престижният сертификат, подписан от Людмил Ковачев, директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, бе връчен от Стоян Кюлев, ръководител сектор eTwinning, на Информационен семинар по програмата "Учене през целия живот", организиран от Център за развитие на човешките ресурси във Велико Търново на 27 - 29 юни 2007 г.