вторник, 23 март 2021 г.

Повод за гордост!

 
Професионална гимназия по електротехника и електроника  "Капитан Петко войвода", гр. Кърджали е отличена за втори пореден път с престижното европейско отличие "eTwinning school". Знакът се присъжда на училища, отдадени на споделеното лидерство   при реализиране на проекти на национално и европейско ниво. Тази година със знака "eTwinning school" са удостоени 25 училища и детски градини от България, като ПГЕЕ е единствената професионална гимназия. Училището работи по дейност eTwinning от 2009 година. Има реализирани над 40 проекта, като голяма част от тях са удостоени с национален и европейски знак за качество. На три от проектите са присъдени национални награди от центъра за развитие на човешките ресурси. Дейността е част от програма „Еразъм+“, подпомага международното сътрудничество и насърчава  работата в екип и в безопаснна електронна среда.

Поздравления за екипа на училището и за учениците, работещи активно по проектните задачи.

https://drive.google.com/file/d/1tJcbjMyPNl0aEGXphTAQItZ2VvBrQLel/view?usp=sharing

Няма коментари:

Публикуване на коментар