понеделник, 12 ноември 2012 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗДРАВИ”Проектът „Wir lernen gesund zu leben!“ („Да се научим да живеем здрави”) е по програмата КОМЕНСКИ, част от програмата „Учене през целия живот”, която е насочена към всички степени на  училищното образование.
Проектът е част от  дейност „Международни партньорства” и е финансиран от програмата КОМЕНСКИ на стойност от 20 000 eвро за период от две години. Партньори на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” са училища от 7 страни:  Австрия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Полша и Турция. Работният език е немският.
         Целта на проекта е да се потърси още една възможност училището да бъде среда, която учениците да възприемат като своя желана територия. Чрез увлекателни занимания и дейности, заедно със свои връстници от страните - партньори, те ще достигнат до основните продукти, които са предвидени: Лого на проекта, Зелен клас , Здраво Комениус училище. На фокус е поставен здравословният начин на живот и конструктивните поведения на учениците, подкрепящата роля на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образованието, семействата, други институции и служби в общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите. В рамките на 2-годишния период на проекта всички дейности се представят по общи теми в партниращите си училища, но всяко училище има свободата да прояви своята креативност и да работи по акции, заложени като задания в съответствие с училищната политика и традиции.
            В проекта са включени много инициативи с участието на:
  • Местни власти
  • Родители
  • Неправителствени организации
Темите, които обхващат дейностите по проекта,  провокират по интересен  начин учениците как да съчетават полезното с приятното:  здраве и спорт, здраве и здравословно хранене, здраве и култура, превенция на насилието, правата и задълженията на учениците в държавата,  здраве и природа, здравето и навиците в семейството, здравословни занимания  в работата и в свободното време, здраве и интернет.
Кои са ползите за учениците от този проект? Те са значими,  защото дават много възможности на младежите да се запознаят със свои връстници от различни държави,  с техния начин на живот и навици, кaто общуват по между си  на немски или английски език.  Запознаването с регионалната култура на партньорите,  със здравословния начин за живеене чрез различни сфери (спорт, хранене, свободно време, работа, превенции, зависимости) обогатява младите хора.  В процеса на изпълнение на дейностите се създават чисто човешки контакти, кaто същевременно учениците успяват да прекарат атрактивно свободното си време, учат се да бъдат в живота почитатели на fair-play игрите.
За учителите,  които работят заедно с учениците,  има възможност да постигнат нов вид професионален опит,  да се запознаят със специфични методи и системи при решаването на проблеми с техните възпитаници, както и да повишат нивото на езиковите си компетентности.
Всичко това ще допринесе до ползи  и за самото училище,  което го превръща в атрактивно за съществуващия образователен пазар.
Не са малки и ползите за града и региона ни, защото гостуването на партньорските училища през месец май на 2012 г. в ПГЕЕ направи най- добрата реклама за страната ни, за града и региона, за всички нас.


ЛИТВА
За да проследим направеното до момента, е нужно да се върнем назад към началото на уч. 2011/12 год., когато 05 до 10 октомври 2011 г. в Литва се проведе първата от 8-те планирани срещи между партньорските организации. Целта на срещата бе да се представят резултатите от работата на всички партньори по темата „Здраве чрез спорт“, заложена в графика на дейностите. Участниците с интерес проследиха представянето на презентациите, които в рамките на 7-8 мин. дадоха представителна информация за държавата, селището и региона, в който се намира училището партньор, дейностите, които се развиват и проектите, по които се работи. Единодушно бе обявена за най-добра презентацията на нашата делегация – и като пълнота на вложената информация, и като техническо изпълнение. Втората част от срещата бе посветена на анализиране и представяне резултатите от проведените анкети сред 50 ученици, 10 родители и 10 учители във всички училища партньори. Анкетата бе свързана с отношението към здравословния начин на живот и натоварването и претоварването в училище и на работното място. Обменени бяха сидита с цялостната документация за извършеното до момента. В програмата домакините бяха включили интересни дейности, които сближиха младежите и учителите от различните страни. Беше проведена международна мини спортна олимпиада между всички участници в срещата. В нея бяха включени различни   състезателни игри  и тя протече в духа на fair play. Особен интерес предизвика срещата по баскетбол между ученици и учители,  тъй като тази игра има дълги традиции в страната домакин. Отборите се представляваха от участници от различните страни-партньори.  След спортната олимпиада се проведе дискусия за ролята на спорта в живота и ефекта върху здравето.
Учениците от гостуващите страни бяха настанени в приемни семейства, където почувстваха доброжелателност и гостоприемство, свързаха впечатленията си от страната Литва не само с многобройните красиви градове и забележителности, но и с духа на този народ. За 5 – дневното пребиваване се създадоха добри приятелства, в които нашите ученици Руфат Хасан и Сали Али от 12„г” клас опресниха своите езикови знания и ги дообогатиха.
Много добрата организация на проведените мероприятия даде възможност да се направят полезни контакти с представителите на страните-партньори, да се обмени опит за дейностите в училищата и за участието на учениците в заниманията, свързани със здравословния начин на живот. Набелязани бяха и предстоящите дейности по проекта, свързани със следващия етап. Очакванията бяха учениците да се мотивират да участват в мероприятията, да обогатяват знанията си и да се научат да организират живота си така, че да живеят здрави. Заниманията в извънкласните форми би следвало да  допринесат за укрепването на здравия им дух, с който да почувстват удоволствието от това, че правят усилия да проектират живота си здравословно, да осъзнаят, че са част от една глобална кампания за здравословен начин на живот.
Непосредствено след приключването на срещата в Литва последваха активности по дейностите, заложени в плана на проекта - акциите „Без родителско такси“ и „Сутрешна гимнастика“, които бяха проведени от 14 до 18 ноември 2011 год. и които протекоха с участието на значително голям брой ученици. След приключване на дейностите, беше проведена анкета сред класовете, която целеше да определи отношението на учениците към тези две възможности, които биха могли да допринесат за укрепване на здравето им – придвижване пеш или с велосипед и утринна гимнастика. Изводът, до който се стигна от провeдената анкета, показва, че учениците в по-голямата си част, оценяват тези акции като обективна възможност да променят здравословния си начин на живот. Почти двойно повече спрямо негативно настроените са учениците, които са посочили, че биха искали веднъж седмично да се включат в общоучилищна сутрешна гимнастика.
От 18 до 25 ноември 2011 год. във всички класове в ПГЕЕ се проведоха в часа на класа беседи и презентации на тема „Превенции на зависимостите“. Презентации по темата бяха представени от почти всички класове в ПГЕЕ. В акцията за изработване на плакат на тема “Училище без тютюнев дим“ участваха ученици от всички възрастови групи. С призовото място бе отличен плакатът на Борислав Драев от 12„г” клас, който бе представен при следващата среща на парньорите в Рагоня – Италия. 


Литва 5-10 октомври 2011г.ИТАЛИЯ

Целта на работната среща в Италия бе да се представят резултатите по извършените дейности в партньорските училища в периода м.ХІ – м.ХІІ, 2011 г. по темите „Здраве чрез спорт” и „Превенции на зависимостите”.  На  семинара всяко училище, участник в проекта, представи своя презентация за проведените креативни акции. Изключителен интерес предизвикаха презентациите на българската делегация, които бяха представени на английски език под формата на диалог между тримата ученици. Акциите, които се представиха по темата „Здраве чрез спорт”, бяха „Без родителско такси”и „Сутрешна гимнастика”. Много интересни и разнообразни бяха вариантите на представяне по втората тема – „Превенции на зависимостите”, където показахме своите дейности и почерпихме опит в тълкуване на проблемите не само под формата на презентации, но и като изложба от рисунки и филм.

Втората част от срещата бе посветена на задачата да се възпита у подрастващите знание и отношение към адекватното движение по пътищата. Проведено бе практическо занятие на тема”Аз стигам до моето училище, въпреки различните ситуации по пътищата”, в което всички участници се обучаваха с помощта на контролните органи за движение.

Програмата на домакините бе наситена с много интересни дейности, които представиха общините Рагоня и Сан Даниеле на италианския регион Фриули-Венеция Джулия. Беше проведено практическо занятие на учениците, в което те усвоиха техниките за подреждане на венецианска мозайка. Нашите ученици Антон Мингов от 9”в” клас, Николай Янев и Веселин Топузлиев от 8 клас получиха сертификати за участие. Срещата приключи със заключителна дискусия, на която беше оценена съвместната работа. Набелязаха се и предстоящите дейности по проекта, свързани със здравословното хранене и движение.

След срещата в Италия започна активна работа по дейностите, заложени в програмата на проекта . Организира се мащабна дискусия на тема „Храненето, движението и доброто физическо състояние са моят живот“, в която беше осъществено много ползотворно сътрудничество с експерти от Регионалната здравна инспекция. Реализира се инициативата  „Чаша чай“, в която учениците от общежитието към ПГЕЕ сами в продължение на една седмици си приготвяха здравословна закуска. С помощта на своите учители те отвориха информационен щанд с материали за здравословното хранене.

Италия 2011г.
ПОЛША


От 14 до 19 март 2012 г. в Полша се проведе поредната трета среща между партньорите по проект „Wir lernen gesund zu leben!“. На срещата бяха представени резултатите от работата на партньорите по темата „Здраве и здравословно хранене“. Всяка партньорска организация показа как са били реализирани дейностите, заложени в графика, и работната програма на проекта. След официалното посрещане и отчитане на работата, се проведе „съвместно готвене“. Всяка група имаше възможност да представи типични за страната си ястия и да опита от кухнята на останалите партньори. За да оцени и наблюдава работата на групите по време на приготвянето на ястията, бе поканен професионален готвач. Като резултат от тази инициатива бе издаден кулинарен албум със снимки и рецепти на представените ястия от всички страни. Учениците Борислав Драев от 12 „г” кл. и Ивайло Сираков от 12 „а” кл. имаха възможност да приготвят и опитат и галска кухня. Срещата приключи с обобщаваща дискусия, на която бяха обсъдени и оценени резултатите от дейностите. 


14-19 март 2012г.БЪЛГАРИЯ

Работата по проекта продължи с темата "Здраве и култура". Домакин на следващата среща беше България. При подготовката на дейностите за срещата в България имаше доста кратък период, но организацията премина с необичайно високо настроение и максимално вложени усилия. Цяла една група от 18 ученици – доброволци, които пожелаха да бъдат екипът на приемните семейства, се подготвяха усърдно в продължение на месец в разучаването на няколко български хора, за могат след това да обучат своите нови приятели от партньорските училища. Подготвени бяха и презентационни материали по темата „Ролята на песента и танца в здравословния начин на живот”. От от 4–9 юни 2012 г. в Кърджали гостуването на нашите партньори превърна живота на училището в един истински празник. Централна тема на работната среща, за която всички партниращи си училища бяха подготвили презентационни материали, бе „Ролята на песента и танца в здравословния начин на живот”. Презентираните дейности по темата показаха как децата креативно оценяват и пазят културата на своя народ и как това влияе положително на тяхната психика. Усилията на българските ученици, които седмици подред преди срещата оставаха след часовете да репетират фолклорни танци, бяха възнаградени на концерта „Празник на песента и танца”, състоял се на 5 юни в ОДК. След красивите изпълнения на децата и учителите от чужбина и България, нашите момчета поведоха китно българско хоро, на което се хванаха и приятелите им от всички страни. Това хоро стана символ на Комениус фамилията – на приятелството, на близостта на културите, на добротворството.

Следващата част, по която се очертаваше да работят партньорските училища, имаше за цел да изведе като основен продукт на проекта така наречения „Зелен клас”. Наситените дейности от проекта до този момент подготвяха базата за постигането на такъв клас – децата от всичките партньорски училища участваха в спортни състезания, движеха се пеш или с велосипед до училище, широко дискутираха и прилагаха превенциите на зависимостите от алкохол, дрога, тютюнопушене и интернет, учеха се да се хранят здравословно, осмисляха позитивното влияние на песента и танца за психическото здраве на човека, веднага след срещата започват да подготвят видеоматериали и филми за насилието над деца и над възрастни, за отрицателното въздействие на новите информационни технологи. Предстоеше да се набележат конкретните параметри къде и как ще съществува този „Зелен клас”. Прекрасните впечатления на партньорите и високата оценка, която дадоха за срещата в България, дават основание да се счита, че първият етап от плана на проекта е извървян пълноценно и че учениците от ПГЕЕ”Капитан Петко войвода” са носители на  креативност и творчество, подобно на своите връстници от останалите страни.

В изключително краткия срок до приключване на учебната година и пред изкушаващите предизвикателства на лятната ваканция няколко ученици ентусиасти работиха над следващите задачи, които трябваше да се представят на работната среща през м. септември. Те подготвиха във видеоматериали своите виждания по темите „Насилие над деца” и „Насилие над възрастни”, както и за отрицателното въздействие на информационните технологии над подрастващите.
4–9 юни 2012 г.ЕСТОНИЯ

В периода 20-25.09.2012 г. в Пука (Естония) протече петата среща на партньорските училища по проект „Wir lernen gesund zu leben!“. В работната среща особено полезни и интересни бяха обучението и занятието по темата „Криминална превенция”, които се проведоха с помощта на уеб-полицаи. Изключително полезна не само за учениците, но и за техните учители бе и проведената образователна програма в музея на пътищата. Въздействаща и незабравима за участниците беше и съвместната инициатива за озеленяване двора на училището в Пука, където всички посадиха по едно дръвче, характерно за страната, от която идват. Независимо от факта, че Пука се намира далеч от столицата на страната, домакините съумяха да покажат, че необходимостта да се формират духовни ценности и в този отдалечен регион може да се осъществи чрез богата културна атмосфера. Почти всеки музей разполагаше със съвременни информационни средства, осведомяващи чрез интерактивни табла или слушалки своите посетители на най-популярните езици. Преминавайки по пътеката на приключенията в зимната столица на Естония – Отепаа, участниците скрепиха още по-силно приятелството си и желанието за нови и ползотворни срещи. Срещата приключи със заключителна дискусия, на която беше оценена съвместната работа. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации.

Набелязани бяха и предстоящите дейности по проекта, свързани със следващия етап- изработването на лого на проекта, представяне на започнатите дейности по сформирането на Зелен клас и осъществяването на семинар между учители и родители на тема „Работа без стрес”. В цялостната програма на проекта бе заложена и тази среща, в която да вземет участие не само ученици и учители, участващи в дейностите, но и представители на Общината, Инспектората и местната общественост с цел популяризиране извършеното до момента в ПГЕЕ «Капитан Петко войвода» по проект „Wir lernen gesund zu leben!“.


20-25 септември, 2012г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар